Hvem er vi?

 • Vi er tjeneste og et team som ønsker å se de gode nyhetene spredt blandt shan-folkent i Nord-Thailand og inn i Myanmar.
 • Vi er lokalisert i Nord-Thailand i Chiang Mai-distriktet (Vi har leid en tomt syd for byen Fang).
 • Vi startet denne tjenesten februar 2017, og vi er to ektepar for øyeblikket. Tre lokale shan/karen og en fra Norge.
 • Vi har alle i teamet jobbet med å nå ut til shanfolket i over 10 år.
 • Vi samarbeider med og får litt støtte fra en misjon fra Sveits. (Mission Pluss)
 • Vi har også tilknyttning til Youth With A Mission (Chiang Rai og Norge) og noen kirker, både lokalt og i Norge.

 

Hva gjør vi?

 • Vi har et jordstyke som vi driver lørdags- og søndagsskole for shanbarn i lokalområdet. Her underviser vi språk som: Engelsk, shan, burmesisk og thai. (Thai for de som ikke går på lokal skole, og det finnes en del barn som ikke gjør det). Vi bruker også denne tomten til møter, samlinger og fester. Det er også mulig for team eller volunteers å bo der.
 • I løpet av en uke har vi flere husmøter.
 • Vi besøker folk, og har fellesskap og knytter nye fellesskap med dem.
 • Vi følger opp og besøker barn og unge voksne som vi har knyttet kjennskap med for en god stund.
 • Vi driver også noe humanitert arbeid som å hjelpe fattige flyktninger

Andre aktiviteter

 • Ukentlig når vi ut til rundt 40-60 personer (inkludert barn), og vi går ut som et team på to familier nesten hver dag/kveld.
 • Vi følger også opp to shan-familier og en husmenighet i Chiang Mai, og går dit minst en gang i måneden.

 • Vi har også ved spesielle anledninger møter, samlinger, outreacher og arrangementer som blant annet julefester.

 • Vi når også ut på Internett og sosialmedier.
 • Vi tar opp videoer/mp3 og legger det på YouTube, Facebook, Vimeo etc.
 • Vi underviser om verdi, Guds ubetingede kjærlighet, gjenopprette de knuste hjerter og vi deler også evangeliet.
 • Vi har en webside og en Facebook side på shan kalt Good News for the Shan: https://www.goodnewsforshan.com

Hvem er shan-folket?
Shan-folket kommer fra Myanmar (Burma) og er det største etniske folkegruppen i Myanmar med over seks millioner mennesker.
De har sin egen stat kalt Shan-staten.
De er hovedsakelig buddhistiske, og det er få kristne blant dem.
De er etnisk relatert til thai, og språket har også likheter med thai.

Shan på det lokale språket (shan) er Tai eller Dai. 

 

Vår visjon

Vår hovedvisjon er å gjenopprette den ødelagte og knuste hjerte. (se også: https://goodnewsforbrokenhearts.com )
Vi tror at kjerneproblemet for de fleste konflikter og problemer i livet kommer fra et knust hjerte, skyld, skam og mangel på kunnskap om vår sanne identitet.
Lukas 4:18 (Jes 61:1)
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, f
or å sette undertrykte i frihet,

Vårt hovedmål er å nå ut med det gode nyheten til shan-folket.

 • Vi ønsker spesielt å nå ut til de fattigste og de dårligst stilte, til de som har knuste hjerter og har opplevd mye avvisning. Vi finner spesielt mange av disse blant de som har kommet over fra Myanmar til Nord-Thailand.
 • Vi ønsker å bidra til å se familier og ekteskap gjenopprettet og stabilisert.
 • Vi ønsker å bidra til å gjøre et mer stabilt liv for shan-folket generelt.
 • Vi ønsker å bidra til å gi barn og unge en bedre fremtid.
  Vi tror at når barn, ungdom og voksne ser sin sanne verdi, aksept og kjærlighet til Gud, kan de forandre en nasjon og forhindre at familier går i oppløsning.
 • Å forhindre problemer som alkohol og narkotikamisbruk, samt prostitusjon til å skje.
 • Å hjelpe shan-folk til å finne sin sanne identitet som shan
 • Å hjelpe shan-folk til å finne sin sanne identitet som Guds sønner og døtre, og hvem Gud har skapt dem til å være.
 • Gjenopprett dem tilbake til hvem Gud skapte dem til å være, og gjenopprett deres knuste hjerter.

Visjon strategi:

 • Gå ut til dem å bygge relasjoner og vennskap med shan hvor de bor og jobber.
 • Når folk blir kristne, start husfellesskap.
 • Hovedfokus: Start husmenigheter og husfellesskap
 • Tren og lære opp lokale ledere og nøkkelpersoner som kan lære andre igjen og videreføre denne visjonen.
 • Overse, oppmuntre, veilede og hjelpe lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere.
 • Vær også en hjelp til å finne sponsorer/støtte, eller deltidsarbeid for lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere (for en kort eller lang tid)
 • Vi vil også se flere misjonærer ut blant shan-folket, og jeg tror at hvis vi skal nå shan-folket med de gode nyhetene, er den mest effektive måten å gjøre dette på, sammen. Vi tror på lagarbeid.
 • Vi vil legge til rette og hjelpe folk til å gjøre dette, for en kort periode eller over lengre tid.
 • Vi ønsker også å legge til rette for korte frivillige (volunteers) og team som ønsker å hjelpe med å nå ut til shan-folket.
 • Se denne siden! Teams&Volunteers